کاردانی فنی سیستم‌های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد

کاردانی فنی و تعمیر بالگرد

کاردانی حرفه ای میهمانداری هواپیما

لیست رشته های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی تهران ورودی مهر ماه 1401

مهندسی فناوری هوانوردی – خلبانی (CPL&IR)

مهندسی فناوری مکانیک هواپیما

مهندسی فناوری اویونیک هواپیما

" name="description"/>

دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستاي نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی از طریق ثبت نام #بدون_کنکور دانشگاه علمی کاربردی دانشجو می پذیرد.

لیست رشته های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی تهران ورودی مهرماه 1401

 کاردانی فنی هوانوردی – خلبانی PPL

کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما

کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی

کاردانی فنی اویونیک هواپیما

کاردانی فنی دیسپچری پرواز

کاردانی فنی سیستم‌های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد

کاردانی فنی و تعمیر بالگرد

کاردانی حرفه ای میهمانداری هواپیما

لیست رشته های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی تهران ورودی مهر ماه 1401

مهندسی فناوری هوانوردی – خلبانی (CPL&IR)

مهندسی فناوری مکانیک هواپیما

مهندسی فناوری اویونیک هواپیما